Babylonie

Partneři

Frýdek-Místek
Frýdek - Místek

Podmínky přijetí
  • věk 15 – 20 let

  • bydliště ve Frýdku-Místku, Ostravě a okolních městech či obcích

  • základní znalost anglického jazyka, německého či španělského jazyka

  • nebát se komunikace s cizími národy

  • nebát se zapojení do různých, sportovních či kreativních činností v mezinárodních skupinách

  • schopnost prezentovat Českou republiku během národního večera prostřednictvím her, ukázek ze života, popř. hrou na nějaký hudební nástroj či zpěvem aj.

  • samostatnost

  • vstřícnost a tolerantnost

  • Přihláška

Doplňky pro odvodnění diuretika a suplementy