Babylonie

Partneři

Frýdek-Místek
Frýdek - Místek

Partnerská spolupráce

Naše organizace Babylonie je součástí partnerské sítě organizací, které se stejně jako my zabývají pořádáním mezinárodních setkání mládeže. Se všemi partnery spolupracujeme dlouhodobě a pravidelně se alespoň jedenkrát ročně setkáváme na seminářích organizovaných pod záštitou Evropské unie s využitím některých z programu Mládež v akci. (naposledy v září toho roku), kde společně řešíme problémy uplynulého roku, plánujeme naše aktivity pro další rok a diskutujeme o nových metodách práce, vyměňujeme si své zkušenosti z projektů a obohacujeme o nové nápady. S partnery jsme během roku v emailovém kontaktu, občas nás partneři navštíví i při své soukromé návštěvě. Naše spolupráce pokračuje také díky projektům, které jednotliví partneři se svými skupinami uskutečňují ve svých zemích.

Naše práce na projektech je založena především na vzájemné důvěře, díky níž funguje již řadu let perfektní organizační zajištění výměnných pobytů v partnerských zemích a pomoc při řešení případných problémů. Naše již desetileté zkušenosti nám umožňují vysílat mladé lidi do různých zemí Evropy, protože víme, že o ně bude všude velmi dobře postaráno. Navíc naši mladí lidé patří k velmi oblíbeným skupinám ve všech zemích a naopak mladí lidé z jiných partnerských organizací se rádi účastní výměnných projektů organizovaných v Beskydech.

Většina partnerských organizací jsou naši dlouhodobí partneři, se kterými spolupracujeme již řadu let, avšak snažíme se navazovat i nová partnerství.

Partnerská skupina SPORTJUGEND HESSEN, s níž pracujeme nejdéle, je skupina z Německa, se kterou jsme navázali vztahy již v roce 1998.Do roku 2002 jsem spolu organizovali jen dvoustranné výměny. Na první partnerské konferenci, konané v roce 2002 ve Frankfurtu nad Mohanem,i jsme navázali kontakty s organizacemi z Itálie a Španělska.Tato španělská organizace dříve organizovala mnohé výměné projekty. V dnešní době již nemůže organizovat výměnné pobyty, protože jde o vládní organizaci a od španělské vlády nedostává dostatečné finanční prostředky. Stala se proto našim prostředníkem, a pomáhá nám najít jiné organizace ze Španělska, které se mohou zúčastnit našeho projektu v ČR a zároveň organizují podobné setkání ve Španělsku.

Jsme za to moc rádi, protože si myslíme, že skupiny z jihozápadních zemí Evropy naše výměny mládeže vždy osvěží. V tomto roce jsme znovu navázali kontakt s organizací z Portugalska s níž jsme se poprvé potkali taktéž v Německu v roce 2002 a v letech 2003 – 2006 jsme organizovali výměnné projekty. Znovu jsme se potkali s portugalskou organizaci v září 2011 na partnerském semináři Evropské unie ve Švédsku. Švédská organizace je skupina, se kterou jsme se setkali na jednom ze seminářů EU v roce 2004 a úspěšně spolupracujeme již 3 roky. Neméně úspěšnou spolupráci jsme také navázali s belgickou skupinou, se kterou jsme se seznámili na partnerském semináři ve Španělsku. Na jednom z dalších partnerských Network seminářů, tentokrát v Anglii, jsme se seznámili s organizací z Malty, se kterou jsme letos začali spolupracovat. Kontakt s polskou skupinou vznikl náhodně při přátelském seznámení. V minulých letech jsme také spolupracovali se skupinou z Anglie, bohužel z finančních důvodů anglické organizace jsme museli spolupráci v minulém roce ukončit. Naši zemi v loňském roce navštívila také skupina z Dánska, se kterou jsme zorganizovali výměnné projekty v letech 2010 – 2011 a věříme, že budeme pokračovat v dalších letech. V minulém roce se našeho projektu zúčastnily také skupiny z Turecka a Bulharska, v budoucnu se těšíme na výměnný pobyt v Turecku.

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde